Хотели в България. Почивка и настаняване в хотели, вили и къщи

  • Градски
  • На море
  • На планина
  • Балнео и СПА
  • На село
  • Старовремски

Условия за ползване на TOPHoteli.bg

Тук ще намерите условията, при които можете да ползвате TOPHoteli.bg. За да ползвате TOPHoteli.bg, Вие трябва да се запознаете и приемете Условия за ползване на TOPHoteli.bg. Ако не приемате тези условия, Вие не трябва да ползвате TOPHoteli.bg. Ползването на TOPHoteli.bg ще се счита за израз на съгласие с посочените условия.

TOPHoteli.bg си запазва правото да ревизира настоящите условия по всяко време без предварително известие, като ревизираните условия ще бъдат публикувани тук.

Описание на Услугата:
TOPHoteli.bg е услуга, позволяваща на потребителите да търсят и намират информация, свързана с най-различни обекти за настаняване. TOPHoteli.bg е създаден с цел популяризиране на възможностите за туризъм в България.
Контактът между обект за настаняване и посетител на уеб сайта е пряк и се извършва без намесата и последващи ангажименти на TOPHoteli.bg.
Представителят на обекта за настаняване гарантира, че е собственик на авторските права на представените от него снимкови материали или, ако не е, че има законното право да ги използва.
TOPHoteli.bg не носи никаква отговорност и няма никакви задължения към претенции за авторски права към снимков материал. Всеки представител на обект за настаняване има задължението да следи и актуализира информацията на своя обект.
Информацията за местата за настаняване се предоставя и управлява от техните собственици или от упълномощени от тях лица, които декларират и гарантират, че тя е вярна, точна и актуална.
В случай че представител на обект за настаняване не спази свое задължение и отговорност съгласно настоящите условия и правила, TOPHoteli.bg си запазва правото да изтрие цялата информация за конкретния обект за настаняване без да предоставя възможност за неговото повторно включване в уеб сайта.
Когато изпращате запитване към място за настаняване  в TOPHoteli.bg, Вие давате своето съгласие операторът на TOPHoteli.bg да съхранява и обработва Ваши лични данни, доброволно предоставени от Вас. 
С изпращането на запитване Вие давате своето съгласие на оператора на TOPHoteli.bg да получавате информационни бюлетини с информация за дестинации, идеи за пътуване, освен ако потребителят е декларирал изрично, че не желае да получава така информация.


Поведение в TOPHoteli.bg:
Вие се задължавате да не:
(а) злоупотребявате директно или индиректно с информацията, която намирате в TOPHoteli.bg;
(б) публикувате невярна или подвеждаща информация, в частност не съответстващи снимки, чужди или импулсни телефони;
(в) публикувате невярна или подвеждаща информация, противоречаща на Българското законодателство;
(г) информация, съдържаща заплаха за живота и здравето на трети лица;
(д) информация, чието съдържание нарушава правата на човека съгласно Конституцията и законите на Република България;
(е) информация, представляваща търговска или служебна тайна;
(ж) действия, нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;
(з) изпращате или разпространявате нежелани и неоторизирани рекламни и промоционални материали.

Информация в TOPHoteli.bg:
Представителите на обекти за настаняване въвеждат информация, която е видима за други потребители на TOPHoteli.bg.
(а) Представителите на обекти поемат отговорност за информацията, публикувана от тях в TOPHoteli.bg.
(б) Вие осъзнавате, че отговорността за информацията, публикувана от други потребители в TOPHoteli.bg, е изцяло тяхна.
(в) Вие осъзнавате, че TOPHoteli.bg не може да гарантира самоличността на всеки представител на обект за настаняване, с когото е възможно да имате взаимоотношения по време на използване на сайта.
(г) Връзките с други сайтове се предоставят за улеснение на потребителите. TOPHoteli.bg не носи отговорност и не влияе върху съдържанието или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди, произтичащи от тяхното съдържание или поддръжка. 

Комуникация между Потребителите на TOPHoteli.bg и TOPHoteli.bg:
С цел предоставяне на услугата е необходима комуникация между Вас и TOPHoteli.bg посредством посочен от Вас e-mail и телефон.
Тази комуникация включва получаване на запитвания от клиенти, информация за услуги, и съдържание в сайта и др.

Данни за потребителите:
TOPHoteli.bg не предоставя контакти на потребители, ползващи TOPHoteli.bg, на трети страни.

Използване на cookies и log файлове:
Сайтът използва cookies и log файлове с цел персонализиране и подобряване на услугата.

Общи условия:
TOPHoteli.bg не поема отговорност: 
(а) за това, че услугите не отговарят на вашите изисквания и/или очаквания;
(б) за коректността, актуалността и сигурността на комуникацията, информацията и съдържанието;
(в) че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и/или без технически проблеми;
(г) за пропуснати ползи или нанесени вреди вследствие употребата на сайта.